ZNAČKA: Město LIBEREC
CÍL: Nová vizuální identita města
NAŠE ROLE: Grafický návrh CID
DODANÉ SLUŽBY: CID a užití v komunikaci   
Back to Top