KLIENT: Ratajová & partneři s.r.o.
ZNAČKA: Abes     
CÍL: Refresh značky
NAŠE ROLE: Brand proces
DODANÉ SLUŽBY: Brand manuál / architektura značky, návrh základních komunikačních kroků, identita /, grafický návrh webových stránek 
Back to Top